بازاریابی

موفقیت، سودآوری و بقای یک کسب و کار به توان بازاریابی و شناخت و برآورده کردن نیازهای مشتریان بستگی دارد.
برای پایه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه، از ابزار قدرتمند تحقیقات بازار استفاده می شود.
تحقیقات بازار و بازاریابی، شرکت را از وضعیت رقبا، عوامل بیرونی، الگوهای رفتاری مصرف کننده، نیازهای کشف نشده مصرف کننده، روند بازار و … آگاه نموده و تصمیم گیری درست، اثربخش و عکس العمل به موقع را مقدور می سازد.

 • مشاوره علمی و اثربخش، کشف نیازهای ارتباطی، بازاریابی و تبلیغاتی
 • برنامه ریزی و ارائه مناسب ترین راه حل های عملیاتی، با حفظ اصل امانتداری
 • انجام تحقیقات بازار کمی و کیفی به صورت تحلیلی
 • تحلیل موقعیت(محصول، شرکت، مصرف کننده، بازار، رقابت، صنعت، تبلیغات و…)
 • تحلیل SWOT
 • ارزیابی و پیش آزمون محصولات جدید
 • تنظیم استراتژی بازاریابی (تحلیل بازار، بخش بندی، انتخاب بازار هدف، جایگاه یابی)
 • تنظیم استراتژِی قیمت گذاری و کشف قیمت
 • تحلیل شبکه توزیع و شناسایی فرصت های افزایش دسترسی مشتری به محصول
 • تحقیقات در حوزه تبلیغات و بازاریابی در محیط وب
 • پیاده سازی سیستم اطلاعات مشتریان برای تحلیل رفتار مصرف کنندگان
 • پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
 • بررسی، تخمین و توزیع موثر بودجه های تحقیقات و ارتباطات بازاریابی
 • ارزیابی اثربخشی فعالیت های ارتباطی
کمپین تبلیغاتی

طرح کمپین های ارتباطات یکپارچه، برنامه ای است با رویکرد تفکر راهبردی و خلاقیت هنری که بر اساس شناخت دقیق محصول، بازار و رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب، در قالب برنامه ای دقیق و زمانبندی شده و با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و برای یک دوره زمانی با بودجه مشخص طراحی، اجرا و ارزیابی می گردد.
برای تمامی سازمانهای موفق ثابت شده است که ارتباطات و تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد یکپارچگی، به نتیجه مطلوب نمی رسد.

 • تحلیل SWOT و شناسایی مشکل
 • تحلیل موقعیت و داده ها
 • ارزیابی و سنجش قدرت برند
 • تعیین اهداف و استراتژی های برندینگ، بازاریابی و تبلیغات
 • تحلیل پیام های ارتباطی رقبا
 • خلق مفهوم ارتباطی
 • خلق استراتژی پیام
 • برنامه ریزی و تبیین استراتژی رسانه
 • تخصیص منابع و بودجه بندی
 • نظارت بر اجرای محتوای کمپین
 • ارزیابی اثربخشی کمپین
پروموشن و سمپلینگ

پروموشن و سمپلینگ به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش فروش و به عنوان رسانه تبلیغاتی پویا و زنده، راه حلی کوتاه و مستقیم و عامل ایجاد حلقه های ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده می باشد. در این میان تغییر سلایق، نگرش مصرف کنندگان و حضور رقبای متعدد با محصولات متنوع، ایجاب می کند تا به این ابزارها توجه ویژه ای شود.
خدمات پروموشن و سمپلینگ با بهره گیری از نیروهای جوان آموزش دیده و مجرب انجام می گیرد.

 • سمپلینگ
 • پروموشن
 • خلق رویداد
 • Merchandising
روابط عمومی

زمانی که اطلاعات سازمان از منبع موثقی که بی طرف است به دست مخاطبان می رسد، آن را بیشتر باور می کنند.
روابط عمومی عبارت است از شناسایی صحیح مخاطبان، اطلاع رسانی درباره سازمان،ارائه پیام و تصویر پرصلابت و واحد از سازمان و پاسخگو بودن نسبت به تمامی مشتریان.
یک روابط عمومی موفق با خلق یک تصویر مثبت و قوی از سازمان، آن را در شرایط بحرانی و مواقع بدبیاری حمایت و بیمه می کند.
روابط عمومی راه نیمه تمام سایر عناصر ارتباطات یکپارچه را تکمیل می کند.

 • تعیین و ارزیابی نگرش های عمومی
 • مشخص کردن خط مشی ها و رویه های سازمان در قبال علایق عموم
 • توسعه و اجرای برنامه های ارتباطی در راستای درک و پذیرش عموم مردم
 • توسعه وب سایت های روابط رسانه ای و ارتباطات مثبت ایمیلی
 • انتشارات، رویدادها، خبرها، مجامع عمومی، ابزارهای هویتی، ارتباطات ویژه، سرمایه گذاری های اجتماعی