تاثیرات شبکه های اجتماعی

تاثیرات مخرب شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی افراد

آکادمی پزشکی کودکان آمریکا در مورد پتانسیل بالای تاثیرگذاری منفی شبکه های اجتماعی در کودکان و نوجوانان، از جمله تهدیدات اینترنتی و افسردگی فیسبوکی هشدار داده است. اما همین خطرات ممکن است شامل حال بزرگسالان نیز بشود.

موارد زیر بیانگر این مطلب هستند که شبکه های اجتماعی برای سلامتی ذهن چندان مفید نیستند و در برخی موارد می توانند بسیار خطرناک نیز باشند.

اعتیاد آور بودن شبکه های اجتماعی

کارشناسان هنوز به طور کامل بر سر وجود داشتن مقوله اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی اتفاق نظر ندارند. بحث اعتیاد به اینترنت تا حدودی بی معنی است. زیرا امروزه عمده کارهای ما به وسیله اینترنت انجام می شود و بدون دسترسی به اینترنت عملا از انجام بسیاری از کارهای روزمره خود عاجز خواهیم بود.

اما اعتیاد به شبکه های اجتماعی یک موضوع ملموس تر است. با بررسی رفتار برخی از افرادی که ساعات زیادی را در شبکه های اجتماعی می گذرانند می توان به انگیزه آنها از این رفتار پی برد. استفاده بیش از حد از این رسانه ها می تواند مربوط به ذات شخصیتی افراد باشد. معمولا میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی در بین افراد درونگرا بیش از سایر افراد است.

افزایش غم و اندوه

افزایش استفاده ما از شبکه های اجتماعی با میزان خوشحال بودنمان رابطه معکوس دارد. نتایج یک مطالعه در چند سال گذشته نشان داد که استفاده بیشتر از فیسبوک با شادی و رضایت کمتر از زندگی ارتباط مستقیم دارد. هرچه استفاده از فیسبوک افزایش یابد، دو متغیر ذکر شده با کاهش محسوسی مواجه شده اند.

در حقیقت استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی با حس انزوای اجتماعی بیشتر در ارتباط است که این موضوع یکی از بدترین چیزهایی است که می تواند برای ما از نظر ذهنی و فیزیکی اتفاق بیفتد.

مقایسه زندگی ما با دیگران

یکی از دلایلی که شبکه های اجتماعی سبب جدایی افراد از جامعه می شوند، عامل مقایسه است. افراد در شبکه های اجتماعی با مشاهده وضعیت دوستان خود و همچنین سلبریتی ها، تلاش می کنند زندگی خود را به گونه ای با آنها مقایسه کنند و اگر احساس کنند که سطح زندگیشان پایین تر از آنهاست، کم کم دچار یک افسردگی می شوند.

افزایش میزان حسادت

بر کسی پوشیده نیست که عامل مقایسه زندگی خود با دیگران منجر به افزایش حسادت در بین افراد می گردد. مشاهده عکس های یک هنرپیشه مشهور در یک قایق تفریحی شخصی و یا خودروی سواری یک فوتبالیست به طور حتم سبب برانگیخته شدن حسادت در بسیاری از افراد می شود.

بدون شک افراد با دیدن این تصاویر آرزو می کنند که می توانستند به جای این اشخاص مشهور باشند و زندگی بهتری داشته باشند. بنابراین افزایش حسادت در افراد می تواند افزایش میزان افسردگی را در پی داشته باشد.

توهم کمک کردن شبکه های اجتماعی

بخش تلخ ماجرا این است که افراد زیادی به استفاده از رسانه های اجتماعی ادامه می دهند، حتی اگر احساس خوبی نسبت به آن نداشته باشند. این امر ناشی از این است که افراد تصور می کنند استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی مانند یک داروی مسکن به آنها کمک خواهد کرد. در حالیکه بیشتر باعث وخیم شدن حال روحی افراد می شود.

داشتن دوستان زیاد در شبکه های اجتماعی به معنای اجتماعی بودن افراد نیست

چند سال پیش نتایج یک مطالعه نشان داد که دوستان بیشتر در شبکه های اجتماعی لزوما به این معنی نیست که شما یک فرد اجتماعی تری نسبت به سایر افراد هستید. از آنجایی که تنهایی می تواند منجر به بروز مشکلاتی در سلامت روحی و روانی افراد بشود، داشتن دوستان واقعی بسیار مفیدتر از لیستی بلند بالا از دوستان مجازی خواهد بود.