ساخت استند و غرفه های نمایشگاهی

ساخت استند و غرفه های نمایشگاهی

  • توانمند درطراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی (درون مرزی و برون مرزی)
  • سازه های پرتابل
  • استندهای نمایش محصول
  • طراحی و ساخت علایم و نشانه های داخلی سازمان ها (در راستای هویت بصری سازمان)
  • سایر خدمات نمایشگاهی
  • معماری داخلی- طراحی و اجرا