ایده پردازی و خلاقیت

ایده پردازی و خلاقیت (اتاق جنگ)

  • خلق ایده های اصلی ارتباطی
  • خلق مفهوم ارتباطی
  • خلق پیام ارتباطی اثر بخش
  • کپی رایتینگ
  • انتخاب شعار
  • سناریو نویسی
  • طرح کمپین
  • تعریف کاراکتر
  • خلق جینگل
  • خلق نام برند