ابزارهای پیشران فروش و ترویج برند

ابزارهای پیشران فروش و ترویج برند

 • پروموشن و راهکارهای تشویق فروش
 • سمپلینگ
 • مرچندایزینگ -Merchandising
 • معرفی محصولات جدید
 • خلق رویدادهای تبلیغاتی- اجتماعی و تجارب مشتری
 • اسپانسرشیپ
 • بازاریابی چریکی
 • برگزاری همایش ها و کنفرانس ها
 • مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)
 • راه اندازی باشگاه مشتریان
 • ارتباطات تعاملی دیجیتال با مشتریان