برندینگ

ارتباطات یکپارچه برندینگ و بازاریابی

برندینگ

 1. مشاوره، تحقیق و برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات یکپارچه برندینگ
 2. مشاوره تخصصی برند و پروسه برندینگ
 3. تحلیل استراتژیک داده ، موقعیت (تحلیل استراتژیک ادراک مصرف کننده از برند) و  SWOT
 4. ممیزی و ارتقا و اصلاح جایگاه برند
 5. تدوین اهداف و استراتژی برند
 6. راهبریکمپین های ارتباطات یکپارچه برندینگ و بازاریابی
 7. خلق پیام،ایده پردازی و خلق کانسپت های خلاق
 8. برندینگ دیجیتال
 9. برنامه ریزی و حرکت به سوی برندینگ ۳۶۰ درجه
 10. نام گذاری و ثبت برند
 11. تعریف و طراحی هویت بصری و کلامی
 12. تعریف شعار
 13. تعریف و تهیه برند بوک

بازاریابی و IMC

 1. مشاوره، تحقیق و برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 2. مشاوره علمی و اثربخش، کشف نیازهای ارتباطی، بازاریابی و تبلیغاتی
 3. انجام تحقیقات بازار کمی و کیفی به صورت تحلیلی
 4. تحلیل موقعیت ( محصول، شرکت، مصرف کننده، بازار، رقابت، صنعت، تبلیغات و…) تحلیل SWOT
 5. برنامه ریزی و ارائه مناسب ترین راه حل های عملیاتی
 6. ارزیابی وپیش آزمون محصولات جدید
 7. تنظیم استراتژی بازاریابی(تحلیل بازار، بخش بندی، انتخاب بازار هدف، جایگاه یابی)
 8. تنظیم استراتژِی قیمت گذاری و کشف قیمت
 9. تحلیل شبکه توزیع و شناسایی فرصت هایافزایش دسترسی مشتری به محصول
 10. تحقیقات در حوزه تبلیغات و بازاریابی درمحیط وب
 11. دیجیتال مارکتینگ
 12. بازاریابی چریکی
 13. پیاده سازی سیستم اطلاعات مشتریان برای تحلیل رفتار مصرف کنندگان
 14. پیاده سازی سیستم مدیریتارتباط با مشتریان
 15. بررسی، تخمین و توزیع موثر بودجه های تحقیقات و ارتباطات بازاریابی
 16. ارزیابی اثربخشی فعالیت های ارتباطی

تحقیقات بازاریابی

 1. تحلیل بازار- محصول
 2. انجام تحقیقات بازاریابی کمی و کیفی به صورت تحلیلی
 3. بازاریابی میدانی
 4. ارزیابی و پیش آزمون محصولات جدید
 5. انجام تحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتال